Logo
Học tập những phương pháp tốt nhất để kiếm tiền trực tuyến
Lựa chọn khoá học bạn muốn và thử miễn phí
Nền tảng thị trường Khóa học cơ bản của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho các nhà giao dịch một nền tảng vững chắc về các khía cạnh cơ bản trong lĩnh vực giao dịch. Bằng cách nắm vững những khái niệm cốt lõi được trình bày trong khóa học này, bạn sẽ phát triển hiểu biết vững về cấu trúc thị trường, các mô hình nến Nhật quan trọng, các mô hình biểu đồ phổ biến, cũng như các chỉ báo cơ bản và ứng dụng phân tích cơ bản trong giao dịch. Nội dung khóa học bao gồm cấu trúc thị trường, các mô hình nến Nhật, các mô hình biểu đồ phổ biến, các chỉ báo cơ bản, và cách áp dụng chúng trong giao dịch.. Read more...
Nhà giao dịch chuyên nghiệp Trong Khóa học Trung cấp của chúng tôi, chúng tôi mang đến cho bạn những cơ hội đặc biệt để khám phá sâu hơn về các khái niệm và kỹ thuật giao dịch cao cấp, nhằm nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn. Nội dung khóa học bao gồm hành động giá nâng cao, phương pháp Wyckoff, khối lệnh và sự mất cân bằng, cũng như sự áp dụng của các chỉ báo hữu ích trong giao dịch. Chúng tôi cũng tập trung vào việc giới thiệu về cấu trúc thị trường và cấu trúc về khối lượng thông qua Market Profile và Volume Profile, mang đến cho bạn cái nhìn chi tiết và chiều sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.. Read more...
Thấu hiểu thị trường Khóa học Nâng cao của chúng tôi được xây dựng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch đã có nền tảng vững về giao dịch và mong muốn khám phá sâu hơn về các khái niệm và kỹ thuật nâng cao. Với sự hướng dẫn chuyên sâu, khóa học này giúp trang bị bạn với sự hiểu biết sâu sắc về những khía cạnh phức tạp của thị trường và hỗ trợ bạn trong việc đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Chương trình đào tạo bao gồm các chủ đề như dòng lệnh và thang giá, cũng như việc kết hợp Order Flow với TPO và Volume Profile để phân tích thị trường một cách toàn diện... Read more...
Tham gia cộng đồng của chúng tôi
Tham gia cộng đồng trực tuyến sôi nổi của chúng tôi, nơi bạn có thể kết nối với những người cùng học, trao đổi ý tưởng và hợp tác trong các dự án.
Đến từ cộng đồng học viện Noy
Hơn 982+ người đã tham gia học viện Noy